MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTIČKA KOKONÍN

KOSTIČKA KOKONÍN

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace : 0

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace : 0

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy: 0

V Jablonci nad Nisou dne 31.12. 2021

Adéla Machalová
Ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Kokonín

1