MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTIČKA KOKONÍN

KOSTIČKA KOKONÍN

Stanovení úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřské škole

Na základě Usnesení Rady města Jablonec nad Nisou RM/267/2024 byla stanovena úplata za poskytování předškolního vzdělávání v mateřské škole a zájmového vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2025. Stanovená úplata v jednotné výši 700 Kč/měsíc/dítě.


Od 1. 1. 2024 lze žádat ze strany zákonných zástupců o osvobození od úplaty v případě, že pobírá na dané dítě sociální dávku – přídavek na dítě. O tuto úlevu zákonný zástupce žádá ředitele školy a pravidelně dokládá potvrzení o přiznání dávky.
Ředitelka mateřské školy, Adéla Machalová.

1