MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTIČKA KOKONÍN

KOSTIČKA KOKONÍN

Zápis k přeškolnímu vzdělávání do Mateřských škol

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Jablonci nad Nisou pro školní rok 2024/2025 bude probíhat za pomoci webové aplikace „Zápis do MŠ“, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace k zápisu.

Odkaz na oplikacu zápis do MŠ

Odkaz QR

Zápis do MŠ v aplikaci krok za krokem

I. krok: generování žádostí
od 22. 4. do 13. 5. bude možné v aplikaci generovat žádosti o přijetí (PDF)

II. krok: příjem žádostí (ZÁPIS)
úterý 14. května 2024 (v časech určených MŠ) - odevzdání vytištěných a podepsaných žádosti včetně povinných příloh do zvolené MŠ. Způsob odevzdání – dle pokynů jednotlivých MŠ.

III. krok: zveřejnění výsledků zápisu

Od 29. května výsledky na webu MŠ a veřejně přístupném místě v MŠ pro děti narozené do 31. srpna 2019 je předškolní vzdělávání povinné! Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou. Ředitelky MŠ rozhodují o přijetí dítěte do MŠ v souladu se školským zákonem, správním řádem a podle předem stanovených kritérií. Kritéria a bližší informace k zápisu do MŠ jsou dostupné ve webové aplikaci a na webových stránkách jednotlivých MŠ.

1