MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTIČKA KOKONÍN

KOSTIČKA KOKONÍN

Informace k zápisu do Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Kokonín

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024
informace najdete pod odkazem "Více"


Bude probíhat přes webovou aplikaci Zápis do MŠ: https://zapisdoms.mestojablonec.cz/, která umožní nejen generovat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ale také umožní všem průběžně sledovat celý proces zápisu od vyhlášení počtu volných míst až po zveřejnění seznamu přijatých dětí.

Sběr řádně vyplněných, vytištěných a podepsaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání spolu s povinnými přílohami bude probíhat v ředitelně školy (vchod školní zahradou, sledujte značení) ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin.

Doporučujeme v rámci zápisu využít rezervační systém, který je nastaven po 10 minutách na každého zájemce. Zákonný zástupce se k zápisu dostaví i s dítětem.

Při zápisu je nutné předložit:

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Potvrzení o řádném očkování dítěte (povinná příloha přihlášky)
Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt na území obce.
V případě neosobního podání postupujte podle pokynů uvedených zde . (https://zapisdoms.mestojablonec.cz/dulezite-informace/prijem-zadosti)

Vyhodnocení žádostí: proběhne nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel (číselný identifikátor z pravého horního rohu žádosti) přijatých dětí bude zveřejněn 25. 5. 2023 na webových stránkách školy a na vývěsce před hlavní budovou MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 778 767 011 nebo e-mailem: mskokonin@seznam.cz.

Těšíme se na Vás

Adéla Machalová ředitelka školy

1