MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTIČKA KOKONÍN

KOSTIČKA KOKONÍN

Základní informace pro rodiče k novému školnímu roku 2022/23

Základní informace pro rodiče k novému školnímu roku 2022/23

1. Školní rok 2022-2023 začíná ve čvrtek 1. 9. 2022

2. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Ve školním roce 2022/23 jsou dvě třídy dětí s povinným předškolním vzděláváním. Žabičky a větší část dětí s povinným předškolním vzděláním v Beruškách. Seznamy najdete na webových stránkách www.mskokonin.cz Třída Žabiček je umístěna v budově základní školy v Rychnovské ulici č. 215 v přízemí.

3. Prosíme rodiče, aby v případě nemoci již od 1. 9. omlouvali své dítě vždy do 7:30 hodin. Bude zřízena aplikace. Víc info na třídních schůzkách.

4. Nástup dětí do mateřské školy je do 8:00 hodin, pak se škola uzavírá.

5. Doporučujeme, aby si rodiče na první školní den ráno vymezili více času na zaparkování svého auta a zároveň na to, aby měli dostatek času na předání dítěte ve školce.

6. 2. třída žabiček potřebuje dvoje bačkůrky.

7. Na začátku školního roku hned v úterý 6. 9. 2022 budou třídní schůzky pro rodiče na třídách, kde Vám budou poskytnuty základní informace ke školnímu roku a chodu mateřské školy.
Ve třídě kočiček a kačenek od 15:30.
Ve třídě berušek a žabiček od 16:00.

1