MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTIČKA KOKONÍN

KOSTIČKA KOKONÍN

Informace k zápisu do Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Kokonín

Informace k zápisu do Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023
Další informace najdete pod odkazem ...


Sběr řádně vyplněných, vytištěných a podepsaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání spolu s povinnými přílohami bude probíhat v ředitelně školy (vchod školní zahradou, sledujte značení) ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin.

Doporučujeme v rámci zápisu využít rezervační systém, který je nastaven po 10 minutách na každého zájemce. Zákonný zástupce se k zápisu dostaví i s dítětem.

Při zápisu je nutné předložit:

- Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- Potvrzení o řádném očkování dítěte (povinná příloha přihlášky)
- Rodný list dítěte
- Občanský průkaz zákonného zástupce
- Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt na území obce.

V případě neosobního podání postupujte podle pokynů uvedených zde .

Vyhodnocení žádostí: proběhne nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel (číselný identifikátor z pravého horního rohu žádosti) přijatých dětí bude zveřejněn 25. 5. 2022 na webových stránkách školy a na vývěsce před hlavní budovou MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 778 767 011 nebo e-mailem: mskokonin@seznam.cz.

Těšíme se na Vás

Adéla Machalová
ředitelka školy

Další informace:

V době od 25.4. – 11.5.2022 si již budete moci generovat přihlášky. Nutné bude, abyste si přihlášku předpřipravili a vytiskli si hlavně potvrzení k lékaři, které je povinné k doložení přihlášky k předškolnímu vzdělávání. Pokud nebude přihláška úplná, je tu riziko přerušení správního řízení a riziko ztráty místa v mateřské škole

1