+420 483 722 062 ┃ ✉ mskokonin@seznam.czPřihlášení

MATEŘSKÁ ŠKOLKA KOKONÍN

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
MENU


Děti na startu

Jedná se o celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy a sportovních dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku, podporovaný MŠMT ČR a Českým svazem aerobiku a fitness FISAF. Jeho smyslem je rozvíjet základní pohybové dovednosti, motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu u co nejširší populace dětí těchto věkových kategorií.

Kdo jsou Děti na startu

• všechny děti ve věku od 3 do 9 let (štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované),
• děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev.

Co se děti učí a získávají

• jak ovládat své tělo (rovnováha, výbušnost, flexibilita, mrštnost, atd.),
• základy běhů, skoků, pádů,
• udělat kotrmelec, stojku, výmyk, roznožku, aj.
• hry a dovednosti s míčem,
• soustředění i dovednosti při útocích na cíl,
• základy silových cviků,
• základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Jaká je délka trvání cvičebního bloku, kurzů, lekcí

• děti rozvíjejí a zdokonalují svojí pohybovou všestrannost v závislosti na věku, a to v členění do 3. věkových kategorií (od 3 do 5 let věku, od 5 do 7 let věku, od 7 do 9 let věku);
• cvičební aktivity kopírují školní rok (září až červen), během něhož se v rámci desetiměsíčního tréninkového bloku uskuteční 40 cvičebních lekcí (1x týdně 60 minut), rozdělených do dvou kurzů (září-leden + únor-červen);
• v jedné věkové kategorii dítě absolvuje tři bloky během 3 let, celkem tedy během 3 let 6 kurzů.

Jak cvičební lekce probíhají

• maximální počet dětí v kurzu (tzn. i v cvičební lekci) je 40, ideálním počtem je 28 dětí;
• děti cvičí ve 4 skupinách (lze přizpůsobit prostoru, počtu dětí, počtu lektorů, délce tréninku, věku, aktuálním pohybovým schopnostem a dovednostem přítomných dětí);
• každá skupina se pod vedením vlastního trenéra/asistenta trenéra věnuje rozvoji určitých pohybových dovedností, a to v délce trvání 10 – 12 minut na stanovišti, poté si skupiny stanoviště mění;
• každá skupina absolvuje během cvičební lekce všechny pohybové aktivity na všech stanovištích.

Proč všeobecná sportovní příprava

• fyzická kondice, tělesná zdatnost i zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršují,
• chybí všeobecná příprava zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a pohybových dovedností,
• předčasná specializace způsobuje i u sportujících dětí problémy správného zvládání zákl. cviků,
• předčasná specializace = jednostranné zaměření omezující možnosti přechodů mezi sporty,
• předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres,
• orientace na výkon rozděluje děti na “lepší a horší”, dochází tak k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu.

Desatero kurzů Děti na startu

• nikoho neporovnáváme, nesoutěžíme,
• při cvičení, ani u her nikdo nevypadává – každý je vždy součástí hry,
• určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, tlusté - hubené, talentované – netalentované,
• základem je kolektivní komunikace, bezpečnost při sportování, spolehlivost pomůcek a nářadí,
• bráníme se předčasné sportovní specializaci dětí – rozvíjíme pohybovou všestrannost,
• učíme správnému držení těla a dobrým pohybovým návykům,
• vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se,
• jednoduchou formou učíme děti správné životosprávě a stravování,
• po absolvování všech kurzů, můžeme dítku pomoc s výběrem pro něj vhodné sportovní specializace,
• spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví.